สังเกตว่า “ในศตวรรษแห่งภาพ…วิทยุสะท้อนความคิดของโลกที่ต้องฟังจึงจะเข้าใจ” เธอชี้ให้เห็นว่า “ด้วยการสร้างวิทยุอินเทอร์เน็ต 

สังเกตว่า “ในศตวรรษแห่งภาพ…วิทยุสะท้อนความคิดของโลกที่ต้องฟังจึงจะเข้าใจ” เธอชี้ให้เห็นว่า “ด้วยการสร้างวิทยุอินเทอร์เน็ต 

ยิ่งกว่านั้น บทสรุปชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองทั่วโลกต่อวิกฤตหนี้นั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับการตอบสนองทางการคลังโดยรวมต่อโควิด 19 และไม่ครอบคลุมหนี้ต่อเจ้าหนี้การค้า ซึ่งกำลังเปิดโปงประเทศที่มีรายได้ปานกลางมากขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานระหว่างประเทศ เจ้าหนี้ และรัฐบาลแห่งชาติต้องร่วมมือกันเพื่อลดภาระหนี้และนำเงินออมโดยตรงไปสู่การลงทุนทางสังคมแบบมีส่วนร่วม” นางฟอร์กล่าว 

รายงานสรุปว่าสถาปัตยกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างประเทศแบบใหม่ 

ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนที่มากขึ้นสำหรับประเทศยากจนที่มีหนี้สินมาก ความโปร่งใสมากขึ้นของหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการงบประมาณของประเทศ และการดำเนินการร่วมกันในส่วนของเจ้าหนี้ – มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิทธิของเด็กหลังจากเกิด COVID-19 

“การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้อย่างครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวจะครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อให้เด็กไม่ต้องรับภาระซ้ำซ้อนจากบริการทางสังคมที่ลดลงในขณะนี้และหนี้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต” เธอเน้นสำหรับเด็กๆ ในหมู่บ้านบ้านในสอยซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์การเรียนชุมชนที่คุณชัยศรีสอนอยู่สี่กิโลเมตร อุปสรรคทางการศึกษาแทบจะฟันธงไม่ได้ การจะไปถึงศูนย์ฯ ต้องใช้ถนนลูกรังซึ่งมักยากต่อการสัญจรไปมา ในฤดูน้ำหลากและที่บ้านพวกเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าเข้าถึงอย่างจำกัด

นอกจากนี้หลายคนยังไร้สัญชาติซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพของพวกเขา แม้ว่าเด็กทุกคนในประเทศ

จะได้รับการรับรองการศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงสถานะของพวกเขา อุปสรรคทางภาษา การเลือกปฏิบัติ การขาดการเข้าถึงทรัพยากร ความยากลำบากทางการเงิน และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สร้างอุปสรรคต่อการลงทะเบียนเรียน โดยไม่ทราบจำนวนเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียน

การเป็นคนไร้สัญชาติทำให้เยาวชนขาดโอกาสในการเรียนรู้ เพราะสถานะของพวกเขาทำให้ไม่มั่นใจในการเข้าเรียน” นายชัยศรีกล่าว “พวกเขามาเริ่มเรียนกับการศึกษานอกโรงเรียน ผมเห็นเขา พยายามเรียนรู้อย่างหนัก”แต่Learning Coinซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN 

กำลังให้แรงจูงใจใหม่แก่พวกเขาในการเริ่มต้นการเดินทางที่ยากลำบากเพื่อไปพบครูของพวกเขา นักเรียนบ้านในสอยเดินทางไปบ้านนายชัยศรีและศูนย์การเรียนรู้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์

เพื่อเรียนหนังสือและดาวน์โหลดเนื้อหาลงในแท็บเล็ตดิจิทัลที่โครงการจัดให้อ่านแบบออฟไลน์ที่บ้านได้ ทำให้การศึกษาของพวกเขาก้าวหน้าขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้อาจเคยโดนมาแล้ว เปรียบเสมือนสิ่งกีดขวางบนถนนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 Learning Coin ได้ขยายการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสเกือบ 500 คนทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ชนกลุ่มน้อยและชุมชนไร้สัญชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปจนถึงเด็กไทยที่ด้อยโอกาสในภาคใต้ของยะลา

สล็อตเว็บตรงแตกง่าย ไม่มีขั้นต่ำ